Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Đánh giá trẻ cuối năm 2015-2016

  • Trường Mầm non Tàm Xá
  • 26-05-2016
  • 34.5 KB
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM TRƯỜNG MẦM NON VẠN LƯƠNG Đôc lâp – Tự do – Hanh phuc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢ`NG TRẺ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI CUỐI NĂM HỌC 2015-2016 Họ và tên trẻ: …………………………………………………… Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường mầm non Vạn Lương KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG BÀI TẬP ĐIỂM ĐẠT GHI CHÚ 1. Cháu hãy chọn tranh về những hành động nguy hiểm đến tính mạng (10 điểm). 2. Cháu hãy bật xa tối thiểu 25 cm (10 điểm). 3. Cháu hãy nói được tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình, địa chỉ gia đình. (10 điểm). 4. Cháu hãy sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian (trên, dưới, trước, sau, phải, trái. (10 điểm). 5. Cháu hãy chỉ nhóm hoa, quả, quần áo, đồ chơi. (10 điểm) 6. Cháu hãy hát kết hợp với vận động theo nhịp bài hát. (10 điểm). 7. Trẻ nói được những điều bé thích, không thích. (10 điểm). Tổng cộng Xếp loại: ……………………….……… Ghi chú: Từ 35 điểm trở lên và không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại Đạt yêu cầu. Dưới 35 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu. Vạn Lương, ngày tháng 5 năm 2016 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top