Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

ĐỀ TÀI - ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

  • Trường Mầm non Tàm Xá
  • 25-05-2016
  • 10.2 MB
Khám phá khoa học
Chủ đề: Thế giới động vật
ĐỀ TÀI: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI)
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THÙY LINH
Câu đố:
Con gì có vẩy có đuôi
Tung tăng bơi lội khắp nơi sông hồ
Mẹ thường đem rán đem kho
Ăn vào mau lớn giúp cho khỏe người


Đố là con gì ?
Cá chép
Mắt
Miệng
Mang
Vẩy
Vây
Con tôm
So sánh :
Con cá
Con tôm
§ố bÐ ®è bÐ:
Con g× t¸m c¼ng hai cµng
Ch¼ng ®i mµ l¹i bß ngang c¶ ngµy
Đố là con gì ?
Con Cua
Con ốc
So s¸nh :
Con cua
Con ốc
Trò chơi: Thi xem ai nói nhanh
Trò chơi: Khoanh tròn con vật sống dưới nước
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top