Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Đề tài - Giới thiệu về thủ đô Hà Nội

  • Trường Mầm non Tàm Xá
  • 25-05-2016
  • 1.8 MB
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC CÔ GIÁO VỀ DỰ
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Môn : Khám phá khoa học
Đề tài: Giới thiệu về thủ đô Hà Nội
Lứa tuổi: 5 – 6 tuổi
Trường: Mầm non Tân Lập
Một số danh lam thắng cảnh khác ở Hà Nội
Chân thành cảm ơn các cô giáo
Chúc các cô giáo dồi dào sức khỏe
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top