Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Khảo sát trẻ cuối năm 2014 - 2015

  • Trường Mầm non Tàm Xá
  • 26-05-2016
  • 55.5 KB
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LƯƠNG Đôc lâp – Tự do – Hanh phuc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI Năm học: 2014 - 2015 Họ và tên trẻ: …………………………………………………… Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mẫu giáo Vạn Lương KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG BÀI TẬP ĐẠT CHƯA ĐẠT GHI CHÚ 1. Cháu hãy chỉ những trang phục mùa hè, mùa đông? (Tranh 1) (10 điểm). 2. Cháu hãy chỉ, gọi tên các phương tiện giao thông. (10 điểm). 3. Cháu hãy bò dích dắc qua 4 chướng ngại vật. (10 điểm). 4. Cháu hãy chỉ và gọi tên các hình đã học. (10 điểm). 5. Cháu so sánh chiều cao 2 đối tượng. (10 điểm). 6. Cháu hãy đọc 1 bài thơ theo ý thích. (10 điểm). 7. Cháu hãy hát 1 bài hát cháu thích. (10 điểm). 8. Cháu hãy chỉ hành vi đúng sai của con người đối với môi trường. (Tranh 2) (10 điểm). 9. Cháu hãy kể tên một số lễ hội trong năm (Qua trò chuyện, tranh ảnh). (10 điểm). 10. Cháu hãy nhìn vào tranh và gọi tên nhân vật trong tranh. (10 điểm). Tổng cộng Xếp loại: ……………………….……… Ghi chú: Từ 50 điểm trở lên và không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại Đạt yêu cầu. Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu. Vạn Lương, ngày tháng 5 năm 2015 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 3 TUỔI (Dành cho giáo viên khảo sát) Tổng số điểm: 100 điểm, mỗi câu đúng 10 điểm 1. Cháu hãy chỉ những trang phục mùa hè, mùa đông? (Tranh 1) (10 điểm). - Trả lời đúng 1 trang phục: 2 điểm (5 trang phục: 10 điểm) 1. Chỉ và gọi tên các phương tiện giao thông. (10 điểm). - Gọi tên đúng mỗi phương tiện giao thông: 2 điểm (4PTGT: 8 điểm) - Chỉ đúng phương tiện giao thông theo yêu cầu của cô: 2 điểm 3. Cháu hãy bò dích dắc qua 4 chướng ngại vật. (10 điểm). - Thực hiện đúng kỹ thuật bò dích dắc qua 4 chướng nại vật: 8 điểm Cụ thể: + Bò dích dắc không bỏ qua chướng ngại vật: 6 điểm + Bò dích dắc không chạm vào chướng ngại vật 2 điểm + Bò bỏ qua 1 chướng ngại vật trừ 2 điểm - Bò một cách tự tin: 2 điểm 4.Cháu hãy chỉ và gọi tên các hình đã học. (10 điểm). - Chỉ và gọi tên đúng các hình 2 điểm (3 hình: 6 điểm) - Chỉ đúng tên hình theo yêu cầu: 4 điểm (Trả lời sai một hình trừ 1 điểm) 5. Cháu so sánh chiều cao 2 đối tượng. (10 điểm). - Trả lời đúng mỗi đối tượng 4 điểm (2 đối tượng: 8 điểm) - Trả lời đúng không cần gợi ý của giáo viên: 2 điểm 6. Cháu hãy đọc 1 bài thơ theo ý thích. (10 điểm). - Đọc thuộc : 8 điểm - Đọc tự tin: 2 điểm 7. Cháu hãy hát 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ) - Trẻ thuộc và hát đúng lời: 8 điểm - Mạnh dạn, tự tin: 2 điểm 8. Cháu hãy chỉ hành vi đúng sai của con người đối với môi trường. (10 điểm). - Trả lời đúng mỗi hành vi: 2 điểm (4 hành vi: 8 điểm) - Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 2 điểm 9. Cháu hãy kể tên một số lễ hội trong năm (Qua trò chuyện, tranh ảnh). (10 điểm). - Trả lời đúng mỗi lễ hội: 3 điểm (3 lễ hội: 9 điểm) - Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 1điểm 10. Cháu hãy nhìn vào tranh và gọi tên nhân vật trong tranh. (10 điểm) - Chỉ và gọi đúng tên mỗi nhân vật trong tranh: 3 điểm (3 nhân vật: 9 điểm) - Trả lời tự tin: 1 điểm MỘT SỐ LƯU Ý 1- Hội đồng đánh giá chuẩn bị tranh lô tô các phương tiện giao thông, 4 hộp làm chướng ngại vật, tập tranh chuyện: Bác Gấu đen và 2 chú thỏ, các thẻ hình tam giác, tròn, vuông./.
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top