Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường MN Tàm Xá

1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường

image001_500gv_mn_tam_xa_1_400gv_mn_tam_xa_2_400gv_mn_tam_xa_3_400gv_mn_tam_xa_4_400gv_mn_tam_xa_5_400

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 49

+ Trong đó BGH: 3; GV: 33; NV: 13

+ Trình độ chuyên môn:

        Đại học: 14 giáo viên. Chiếm 42,4%

Cao đẳng: 04 giáo viên. Chiếm 12.2%

Trung cấp: 15 giáo viên. Chiếm 45,4%

14:57 07/07/2016
1330
Chưa ai thích bài này
Top