Trường mầm non Tàm Xá được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1971. Hoạt động dưới mô hình trường mầm non bán công. Đến tháng 7 năm 2008, trường chuyển sang loại hình trường mầm non công lập. Nhà trường có 1 khu trung tâm (khu Đoài) và 01 điểm trường nằm ở thôn Đông. Khoảng cách từ khu trung tâm đến khu Đoài là 500m thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường. Trải qua hơn 40 năm phấn đấu xây dựng và tr­ưởng thành...